INTEGRITETSPOLICY

ANSVARIG MYNDIGHET

Enligt art. 4 avsnitt 7 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 

CITTI Märkte GmbH & Co.KG
Mühlendamm 1
24113 Kiel, Tyskland
E-post: info@citti.de

KONTAKTPERSON FÖR DATASKYDD

Vid frågor rörande insamling, bearbetning eller användande av dina personrelaterade uppgifter, vid upplysningar, korrigering, blockering eller radering av uppgifter liksom återkallande av samtycken hänvisar vi till vår dataskyddsansvarige:

Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel, Tyskland
datenschutz@citti.de

VAD HÄNDER MED MINA PERSONLIGA UPPGIFTER?

DATASKYDDSPRINCIPER

Dataskydd är högsta prioritet inom CITTI-koncernen. Våra medarbetare har tystnadsplikt och dina uppgifter skyddas med hjälp av den senaste tekniken. Det är för oss en självklarhet att iaktta alla rättsliga bestämmelser och särskilt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS:

Du kan besöka vår webbplats utan att ange personuppgifter. Vi sparar – även när besöket sker exempelvis via länkar i nyhetsbrev – uteslutande åtkomstrelaterade uppgifter utan personhänvisning som exempelvis

– namnet på din internetleverantör
– sidan från vilken du besöker oss
– den begärda filens namn
– IP-adressen
– datum och tidpunkt för din förfrågan
– tidszonsskillnad gentemot Greenwich Mean Time (GMT)
– innehållet i begäran (specifik sida)
– åtkomststatus/HTTP-statuskod
– överförd datamängd
– webbplatsen som förfrågan kommer ifrån
– webbläsartypen, inklusive språk och använd version
– operativsystemet och dess gränssnitt

Uppgifterna lagras i en loggfil i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter rörande användaren, och uppgifterna används inte heller i marknadsföringssyfte. Rättslig grund för insamlande och lagrande av data är artikel 6, avsnitt 1 i GDPR. Vi behöver dessa uppgifter av tekniska skäl för att vår webbplats ska visas korrekt och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. Lagringen i loggfilen sker för att säkerställa webbplatsens tillförlitlighet. Vidare använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

För dessa ändamål har vi även behov av att bearbeta uppgifterna. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med deras insamlande. Vid en registrering av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen raderas dessa när respektive session avslutas. Vid lagring av uppgifterna i loggfilen raderas dessa efter senast 26 månader. En lagring utöver detta är möjlig. I detta fall raderas dock användarens IP-adress, alternativt förändras den så att det inte längre går att samordna med den avfrågande klienten.

Registreringen av uppgifterna för tillhandahållande av webbplatsen och lagrandet av uppgifterna i loggfilen krävs för driften av webbplatsen. Det finns således inte någon möjlighet att motsätta sig denna användning. Skulle du inte acceptera denna användning rekommenderar vi att du slutar att använda webbplatsen.

KUNDUPPGIFTER VID BESTÄLLNING OCH ANSÖKAN OM KUNDKORT

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att slutföra beställningar för tillhandahållande av vårt kundkort, vårt kreditkort (CITTI-GOLD-CARD) samt i vår kundrelation. Personuppgifter samlas in när du frivilligt ger dem till oss inom ramen för din varubeställning eller vid öppnande av ett kundkonto eller vid registrering till nyhetsbrevet.
Vidare ställer vi vid behov adressuppgifter till förfogande för våra koncernföretag i marknadsföringssyfte. En vidarebefordran av dina personuppgifter sker principiellt endast till specialiserade företag inom särskilda områden inom vår koncern, såsom det är nödvändigt för att fullgöra prestationen.

Vi använder oss vidare av dem för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsmässiga skyldigheter såsom delvis externa tillhandahållare av tjänster (transportföretag, logistikföretag, banker, samt inom området för våra industripartners direktleveranser). Dessutom kan vi vid behov utbyta information om leveransmängder för avstämning med våra industripartners, för att hela tiden kunna erbjuda dig bäst möjliga priser och villkor. Vi förbehåller oss rätten att även bearbeta uppgifter om betalningsbeteende inom ramen för lagenlig och dataskyddsrättslig tillförlitlighet för så kallad ”scoring”. Tjänsteleverantörer som bearbetar personuppgifter för oss är noga utvalda och skyldiga att agera dataskyddsrättligt. De kontrolleras regelbundet med avseende på iakttagandet av deras skyldigheter inom uppdragsbearbetningsavtalet respektive de rättsliga riktlinjerna för dataskydd. Du kan naturligtvis motsätta dig användningen av dina uppgifter för reklamändamål.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAGET SCHUFA

CITTI Märkte GmbH & Co. KG överför personuppgifter som insamlats inom ramen för detta avtal gällande ansökan, genomförande och avslutande av denna affärsförbindelse liksom uppgifter om icke avtalsenligt beteende eller bedrägligt beteende till SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. Rättslig grund för denna överföring är artikel 6, avsnitt 1, bokstav b och artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Överföring på grundval av artikel 6, avsnitt 1, bokstav f i GDPR får endast ske såvitt detta är nödvändigt för tillvaratagande av rättmätiga intressen för CITTI Märkte GmbH & Co. KG eller tredje part och såvitt inte den berörda personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Datautbytet med SCHUFA tjänar också uppfyllandet av rättsliga krav för genomförande av kontroller av kunders kreditvärdighet (§ 505a och 506 i den tyska civilrättsliga lagen BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). SCHUFA bearbetar de mottagna uppgifterna och använder även dessa för profilskapande (scoring), för att ge sina avtalsparter i den europeiska ekonomiska regionen och i Schweiz liksom eventuellt ytterligare tredjeländer (såvida det finns ett skälighetsbeslut från den europeiska kommissionen till dessa) information bland annat om bedömning av fysiska personers kreditvärdighet. Närmare information om SCHUFA:s verksamhet kan enligt artikel 14 i GDPR inhämtas via SCHUFA:s informationsblad eller läsas online på www.schufa.de/datenschutz.

VID PRENUMERATION PÅ VÅRT NYHETSBREV

När du anger din e-postadress för att få nyhetsbrev sparas adressen av CITTI Märkte GmbH & CO. KG. Du får då aktuell information per e-post. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Det gör du via en länk i nyhetsbrevet eller genom att skriftligen meddela vår kundtjänst. (jämför Återkallande av samtycke)

DATASÄKERHET

Dina uppgifter krypteras innan de överförs över internet. Vi skyddar vår webbplats och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, förändring och spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Du ska alltid hantera dina åtkomstuppgifter på ett förtroligt sätt samt stänga webbläsarfönstret när du är färdig med kommunikationen; särskilt om du delar dator med andra personer.

ANVÄNDNING AV KAKOR

Vi använder oss av så kallade kakor (cookies) på vår webbplats. Kakor är små datafiler som lagras på ditt datamedium och som lagrar vissa inställningar och uppgifter i utbytet med vårt system via din webbläsare. Det hjälper oss att anpassa webbplatsen för dig och underlättar din användning av den genom att vi exempelvis sparar vissa av dina uppgifter så att du inte måste ange dem varje gång du besöker vår webbplats. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare om du inte vill använda kakor, men det kan innebära att vårt utbud inte längre fungerar lika bra för dig. Där kan du även radera kakor.

WEBBANALYS

GOOGLE ANALYTICS MED UTÖKNINGEN ”ANONYMIZE IP”

Den här webbplatsen använder Google Analytics för webbanalys och Google-Analytics-rapporter för demografiska kännetecken, och information från intressebaserade annonser från Google liksom uppgifter om besökare från utomstående leverantörer används (t.ex. ålder, kön och intressen). Dessa uppgifter kan inte ledas tillbaka till en enskild person och kan när som helst avaktiveras via visningsinställningarna. Google Analytics webbanalys är en tjänst tillhandahållen av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”kakor”. Den information som via kakan insamlats om din användning av den här webbplatsen (inklusive din IP-adress) förs över till en server tillhörande Google i USA och lagras där. Google iakttar bestämmelserna rörande dataskydd i ”US-Safe-Harbor”-avtalet och är registrerat vid USA:s handelsdepartements ”Safe-Harbor”-program. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter åt oss om aktiviteten på webbplatsen samt för att åstadkomma ytterligare tjänster förknippade med användningen av webbplatsen och internetanvändningen.

Google ger i förekommande fall även vidare denna information till tredje part, såvida detta krävs enligt lag eller såvida den tredje parten behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google sätter inte din IP-adress i samband med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att kakor installeras på din dator via en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påminna dig om att du i sådana fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Om du inte vill att information om ditt besök på webbplatsen förmedlas till Google Analytics, kan du installera ett ”webbläsartillägg för avaktivering”. Dessutom har vi gjort inställningar som innebär att Google Analytics raderar den sista delen av IP-adressen för besökaren på vår webbplats. Därmed får vi inte heller här tillgång till uppgifter som leder tillbaka till dig som person.

Vi använder remarketing-tekniken från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Genom denna teknik kan man på nytt vända sig till användare som redan har besökt våra webbplatser och online-tjänster och som har visat intresse för erbjudandet, och ge dem riktade annonser på Googles partnernätverks webbplatser. Inkopplingen av reklamen sker med hjälp av kakor som är små textfiler som sparas på användarens dator. Med hjälp av dessa textfiler kan användarens beteende under besöket analyseras och sedan användas för riktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam.

Om du inte vill få intressebaserad reklam kan du inaktivera Googles användning av kakor för dessa ändamål genom att gå till https://adssettings.google.se/. Alternativt kan användare inaktivera kakor från tredje parter genom att gå till http://optout.networkadvertising.org/.

Genom att använda våra tjänster förklarar du att du godkänner bearbetningen av Googles insamlade uppgifter om dig såsom beskrivet här samt för de tidigare nämnda ändamålen. Vi vill påpeka att Google har egna riktlinjer gällande dataskydd, som är oavhängiga av våra riktlinjer. Vi ansvarar inte för dessa riktlinjer eller metoder. Vänligen informera dig före användningen av vår webbplats via https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

FACEBOOK CONVERSION TRACKING

Inom vår webbplats använder vi med din tillåtelse en ”Tracking-Pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Med hjälp av denna pixel kan användarnas beteende följas efter att dessa letts vidare till vår webbplats via ett klick på en Facebook-annons. Så kan vi kartlägga hur effektiva Facebook-annonserna är för statistiska ändamål och marknadsföringsändamål. De uppgifter som kartläggs på detta sätt är anonyma. Det innebär att vi inte ser personrelaterade uppgifter för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, vilket vi informerar dig i enlighet med vår kunskapsnivå. Facebook kan sammanbinda dessa uppgifter med ditt Facebook-konto och även använda dem för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks riktlinje för användning av uppgifter: www.facebook.com/about/privacy/. Via ovanstående länk har du även möjlighet att förbjuda styrningen av annonser för Facebook samt dess partners.

VÅR ONLINENÄRVARO PÅ SOCIALA NÄTVERK

CITTI Markt är närvarande online på olika sociala nätverk och plattformar (exempelvis Facebook, Instagram etc.) och använder dessa för att kommunicera med kunder och intressenter som är aktiva där och för att informera dem om aktiviteter och tjänster. När du besöker dessa nätverk och plattformar gäller inte våra affärsvillkor och riktlinjer för databearbetning, utan de respektive företagens villkor.

INFORMATION OM DATABEARBETNING I SAMBAND MED VÅR FACEBOOKSIDA

Den 5 juni 2018 beslutade EU-domstolen att Facebook och administratörer för Facebook-sidor ska ha gemensamt dataskyddsrättsligt ansvar för databearbetningen. En dag senare, den 6 juni 2018, antogs vid en dataskyddskonferens (sammanslagning av tyska tillsynsmyndigheter), en så kallad resolution med avseende på detta gemensamma dataskyddsrättsliga ansvar. I enlighet med denna måste vi tillhandahålla omfattande information om databearbetningen som sker via och genom Facebooksidan, särskilt om du inte använder Facebook själv.

Dock har vi för närvarande inte mer information till förfogande än den som tillhandahålls av Facebook. Facebooks datapolicy, inklusive informationen om dina rättigheter som berörd, kan du läsa här.

YOUTUBE

För att lägga in videor på vår webbplats anlitar vi YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representerat av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I normala fall skickas din IP-adress till YouTube och kakor installeras på din dator redan vid öppnandet av en sida med inbäddade videor. Men vi har bäddat in våra YouTube-videor med det avancerade sekretessläget (i detta fall tar YouTube fortfarande kontakt med tjänsten DoubleClick från Google, men i enlighet med Googles sekretesspolicy utvärderas inte uppgifterna). Därmed sparas ingen information av YouTube om besökarna längre, såvida du inte tittar på videon. Skulle du klicka på videon förmedlas dock din IP-adress till YouTube och de får information om att du har sett videon. Om du är inloggad på YouTube tilldelas denna information även ditt användarkonto (detta kan du förhindra genom att logga ut innan du tittar på videon).

Vi har ingen kännedom om och ej heller något inflytande över insamlandet eller användningen av dina uppgifter genom YouTube som kan ske i detta fall. För ytterligare information kan du se sekretesspolicyn för YouTube under https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=SE. För allmän hantering av och inaktivering av kakor hänvisar vi till vår allmänna beskrivning i den här integritetspolicyn.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR:

RÄTT TILL INFORMATION (ART. 15 GDPR)

Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har lagrat om dig.

RÄTT TILL RÄTTELSE (ART. 16 GDPR)

Du har när som helst rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

RÄTT TILL RADERING AV UPPGIFTER (ART. 17 GDPR)

Du har när som helst rätt att få de personuppgifter du har hos oss raderade. Vänligen beakta att detta inte gäller uppgifter som enligt lag är underkastade en förvaringsfrist (t.ex. fakturarelaterade uppgifter).

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING (ART. 18 GDPR)

Du har enligt art. 18 i GDPR rätt att kräva en begränsning i bearbetningen av dina personuppgifter; om du bestrider uppgifternas riktighet; om bearbetningen är olaglig, men du inte vill att uppgifterna raderas; eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller om du har lämnat in invändningar mot bearbetningen i enlighet med art. 21 i GDPR.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET (ART. 20 GDPR)

Du har när som helst rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE (ART. 7, AVSN. 3 GDPR)

I den mån vi skulle inhämta ett samtycke från dig för användning av data, vill vi upplysa om att du självklart kan återkalla detta när som helst med framtida verkan. För detta kan du vända dig till info@citti.de , Vid ytterligare frågor rörande dataskydd ber vi dig att vända dig till vår dataskyddsansvarige; antingen online eller skriftligen.

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEARBETNINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Såvida vår bearbetning av dina personuppgifter vilar på en intresseavvägning, kan du göra invändningar mot bearbetningen i enlighet med art. 21 i GDPR. Detta är särskilt fallet när bearbetningen inte är nödvändig för uppfyllande av ett avtal med dig. Vid utövande av en sådan invändning ber vi dig redogöra för anledningen till att vi inte ska bearbeta dina personuppgifter såsom vi gör. Vid mottagande av din motiverade invändning prövar vi sakläget och antingen upphör med uppgiftsbearbetningen eller anpassar den eller påvisar våra tvingande skäl till varför vi fortsätter med bearbetningen.

RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du har vidare, enligt art. 77 GDPR, rätt att överklaga hos en tillsynsmyndighet för dataskydd angående vår bearbetning av dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna till vår behöriga myndighet hittar du nedan. Du kan även vända dig till behörig myndighet i din hemort.

BEHÖRIG MYNDIGHET

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (oberoende centrum för dataskydd i Schleswig-Holstein)
(Offentligt organ)
Holstenstraße 98
24103 Kiel, Tyskland
mail@datenschutzzentrum.de