DATABESKYTTELSESERKLÆRING


KOMPETENT INSTANS

I henhold til artikel 4, stk. 7, i EU’s generelle forordning om databeskyttelse

CITTI Märkte GmbH & Co.KG
Mühlendamm 1
24113 Kiel
E-mail: info@citti.de

KONTAKT FOR DATABESKYTTELSE

For spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, for oplysninger, berigtigelse, spærring eller sletning af oplysninger, samt tilbagekaldelse af tildelt samtykke bedes du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver:

Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel
datenschutz@citti.de

HVAD SKER DER MED MINE PERSONOPLYSNINGER?

PRINCIPPER FOR DATABESKYTTELSE

Beskyttelse af personoplysninger har højeste prioritet hos virksomhederne i CITTI-koncernen. Vores medarbejdere har tavshedspligt, og dine oplysninger beskyttes ved brug af de mest moderne teknikker Overholdelsen af de lovpligtige bestemmelser, især EU’s generelle forordning om databeskyttelse, er en indlysende forpligtelse for os.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

VED BESØG PÅ VORES WEBSTED:

Du kan besøge vores websted uden at afgive personoplysninger. Vi opbevarer – også selv om besøget sker via links til nyhedsbreve – kun tilgængelige oplysninger, der ikke er personhenførbare, som f.eks.:

– navnet på din internetudbyder
– den side, du besøger os fra
– navnet på den ønskede fil
– IP-adresse
– dato og tidspunkt for henvendelsen
– forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
– indholdet af forespørgslen (konkret websted)
– adgangsstatus/HTTP-statuskode
– den overførte datamængde
– websted, hvor forespørgslen kommer fra
– browsertype, herunder sprog og anvendt version
– operativsystem og dettes interface

Oplysningerne lagres i logfilerne i vores system. Disse oplysninger opbevares ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren, lige som oplysningerne ikke bruges med henblik på markedsføring. Bestemmelserne om indsamling og opbevaring af oplysninger er forankret i artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse. Oplysningerne er teknisk nødvendige, for at du kan se vores websted, og for at garantere stabilitet og sikkerhed. Opbevaring i logfiler sker for at sikre, at webstedet fungerer. Samtidig kan vi bruge oplysningerne til at optimere webstedet og til at gøre vores informationstekniske systemer sikrere.

Disse formål udspringer ligeledes af vores legitime interesse i databehandlingen. Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for opnåelsen af målet med behandlingen. For registrering af oplysningerne med henblik på at gøre webstedet tilgængeligt sker dette, når den pågældende session er afsluttet. For opbevaring af oplysningerne i logfiler er dette tilfældet efter senest 26 måneder. Opbevaring ud over dette tidsrum er ikke mulig. I dette tilfælde slettes eller ændres brugernes IP-adresser imidlertid, således at den hentede klient ikke længere er henførbar.

Registreringen af oplysningerne for tilvejebringelse af webstedet og opbevaringen af oplysningerne i logfiler er bydende nødvendigt for driften af internetsiden. Brugeren har således ikke nogen mulighed for at gøre indsigelse. Hvis du ikke er indforstået hermed, anbefaler vi, at du forlader webstedet.

KUNDEOPLYSNINGER VED BESTILLING AF OG ANSØGNING OM ET KUNDEKORT

Vi behandler personoplysninger, som vi skal bruge til afvikling af bestillinger på tilvejebringelse af vores kundekort, vores kreditkort (CITTI-GOLD-CARD) og til kundepleje. Der indsamles personoplysninger, når du frivilligt meddeler os disse i forbindelse med din bestilling af varer eller ved åbning af en kundekonto eller ved registrering til et nyhedsbrev.
Desuden kan vi stille adresseoplysninger til rådighed for vores koncernvirksomheder med henblik på markedsføring. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter finder i princippet kun sted til virksomheder, der er specialiseret inden for bestemte områder i vores koncern, i det omfang det er nødvendigt for tilvejebringelsen af de pågældende services.

Vi benytter os desuden i et vist omfang af eksterne tjenesteydere til at opfylde vores aftale- og lovmæssige forpligtelser (transportvirksomheder, logistikvirksomheder, banker, samt vores erhvervspartnere inden for direkte levering) til at opfylde vores aftale- og lovmæssige forpligtelser. Derudover kan det være nødvendigt at udveksle og koordinere oplysninger om leveringsmængder med vores erhvervspartnere for altid at kunne tilbyde dig de bedst mulige priser og betingelser. Vi forbeholder os ret til også at behandle oplysninger vedrørende betalingsadfærd, i det omfang det er lovligt i relation til beskyttelse af personoplysninger ved den såkaldte ”scoring”. Tjenesteydere, der behandler personoplysninger på vores vegne, er blevet omhyggeligt udvalgt og forpligtet i forhold til bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Det kontrolleres løbende, at de overholder deres forpligtelser i henhold til din aftale om ordrebehandling og lovfæstede krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Du har naturligvis til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger med henblik på markedsføring.

OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL SCHUFA

CITTI Märkte GmbH & Co. KG overfører inden for rammerne af dette aftaleforhold oplysninger, der er indhentet om anmodningen om, gennemførelsen og ophøret af forretningsforholdet samt oplysninger om ikke aftalemæssig eller svigagtig adfærd til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Bestemmelserne om sådanne overførsler af oplysninger er forankret i artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse. Overførsler på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse må kun ske, for så vidt dette tjener CITTI Märkte GmbH & Co. KG’s eller tredjeparters legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Udvekslingen af oplysninger med SCHUFA har ligeledes til formål at opfylde lovmæssige forpligtelser til at gennemføre kreditværdighedsundersøgelser af kunder (§ 505a og 506 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch)). SCHUFA behandler de modtagne oplysninger og anvender dem med henblik på profilering (”scoring”) med det formål at give sine aftalepartnere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz samt evt. yderligere tredjelande (såfremt der foreligger en afgørelse fra Europa-Kommissionen med disse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet) oplysninger bl.a. til vurdering af fysiske personers kreditværdighed. Nærmere oplysninger om SCHUFA’s virksomhed findes i SCHUFA-Informationsblatt, jf. artikel 14 i den generelle forordning om databeskyttelse eller online under www.schufa.de/datenschutz.

VED ABONNEMENT PÅ NYHEDSBREVET

Når du opgiver din e-mailadresse for at anmode om at få tilsendt nyhedsbreve, gemmes den hos CITTI Märkte GmbH & CO. KG. Du modtager dernæst pr. e-mail aktuelle informationer fra tid til anden. Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbrevet med et link fra nyhedsbrevet og via en tekstmeddelelse til vores Kundeservice. (Se tilbagekaldelse af samtykke)

DATASIKKERHED

Dine oplysninger overføres krypteret via internettet. Vi sikrer vores websted og andre systemer gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, uautoriserede personers ødelæggelse, adgang, ændring og formidling af dine oplysninger. Du bør altid behandle dine adgangsoplysninger fortroligt og lukke browservinduet, når du har afsluttet kommunikationen med os, navnlig når du bruger computeren sammen med andre.

BRUG AF COOKIES

Vi placerer såkaldte cookies på vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på dit datamedium, og som gemmer visse indstillinger og data med henblik på udveksling med vort system via din browser. Denne lagring hjælper os med at udforme webstedet for dig, og gør den nemmere for dig at bruge, idet f.eks. visse af dine indtastninger lagres på en måde, så de ikke behøver at blive gentaget hele tiden. Din browser tillader dig at foretage begrænsende indstillinger for brug af cookies. Men det betyder samtidig, at vores tilbud til dig ikke længere virker eller kun virker i begrænset omfang. Cookies kan også slettes der.

WEBANALYSE

GOOGLE ANALYTICS MED UDVIDELSEN ”ANONYMIZE IP”

Dette websted benytter Google Analytics til webanalyse og Google-Analytics-rapporterne til demografiske kendetegn, hvor der anvendes oplysninger fra tilpasset annoncering fra Google samt oplysninger fra tredjepartsudbydere om besøgende (f.eks. alder, køn og interesser). Disse oplysninger kan ikke henføres til en bestemt person og kan til enhver tid deaktiveres med indstillingerne for visning. Google Analytics’ webanalyse er en service tilhørende Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender ”cookies”. De oplysninger, der fremkommer gennem cookien, om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse), overføres til en server tilhørende Google i USA og oplagres der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i ”US-Safe-Harbor”-ordningen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums ”Safe Harbor”-program. Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere udnyttelsen af webstedet, til at udarbejde rapporter for os om aktiviteterne på webstedet, med det formål at tilvejebringe services, der er knyttet til udnyttelsen af webstedet og internettet.

Google vil også i givet fald overdrage disse oplysninger til tredjeparter, såfremt dette er lovpligtigt, eller såfremt tredjeparter behandler disse oplysninger på Googles foranledning. Google vil ikke kombinere din IP-adresse med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre installationen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang.

Hvis du ikke ønsker, at der sendes oplysninger om dit besøg på webstedet til Google Analytics, har du mulighed for at installere en ”deaktiverings-add-on” til din browser. Desuden har vi foretaget indstillinger, som gør, at Google Analytics sletter den sidste del af IP-adresserne på de besøgende, der går ind på vores websted. Dermed kommer vi heller ikke her i besiddelse af oplysninger, der er personhenførbare.

Vi benytter os af remarketing-teknologien fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Gennem denne teknologi kontaktes brugere, der allerede har besøgt vores internetsider og online-services og har vist interesse for tilbuddet på ny gennem målrettet annoncering på Google Partner-netværkets sider. Visningen af annoncer sker ved brug af cookies, dvs. små tekstfiler, der lagres på brugerens computer. Brugernes adfærd på webstedet kan analyseres ved hjælp af tekstfilerne og udelukkende benyttes til målrettede produktanbefalinger og tilpasset annoncering.

Ønsker du ikke at modtage tilpasset annoncering, kan du deaktivere Googles brug af cookies til disse formål ved at hente siden https://www.google.de/settings/ads. Alternativt kan brugere deaktivere anvendelsen af tredjepartsudbyderes cookies ved at hente netværksreklameinitiativets deaktiveringsside.

Ved at gøre brug af vores tilbud erklærer du dig indforstået med, at Google bruger de oplysninger, der er indsamlet om dig, på den her beskrevne måde og til det tidligere angivne formål. Vi gør opmærksom på, at Google har sine egne retningslinjer for databeskyttelse, der er uafhængige af vores. Vi påtager os intet ansvar for disse retningslinjer og procedurer. Du bedes gøre dig bekendt med Googles bestemmelser om databeskyttelse, inden du bruger vores websted.

FACEBOOK CONVERSION TRACKING

I vores tilstedeværelse på internettet anvender vi med dit samtykke ”Tracking-Pixel” tilhørende Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Ved hjælp af denne Pixel kan man spore brugernes adfærd, efter at disse er blevet ledt videre ved klik på en Facebook-annonce på vores websted. På denne måde kan vi registrere effekten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsforskningsformål. De således registrerede oplysninger er anonyme for os, dvs. at vi ikke ser de enkelte brugeres personoplysninger. Disse oplysninger lagres og behandles imidlertid af Facebook, hvilket vi underretter dig om i det omfang, vi har kendskab hertil. Facebook kan koble disse oplysninger sammen med din Facebook-konto og også anvende dem med henblik på egen markedsføring, i overensstemmelse med Facebooks egne privatlivsbestemmelser: www.facebook.com/about/privacy/. Under foranstående link har du også mulighed for at forbyde Facebook og dennes partnere at vise annoncer.

VORES ONLINETILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE NETVÆRK

CITTI Markt er tilstede online på forskellige sociale netværk og platforme (som f.eks. Facebook, Instagram osv.) og bruger disse til at kommunikere med eksisterende kunder og potentielle kunder, der er aktive på disse netværk, og til at informere dem om forskellige aktiviteter og services. Går du ind på disse netværk og platforme, er det ikke længere vores forretningsbetingelser og databeskyttelsesbestemmelser, der finder anvendelse, men derimod den pågældende operatørs.

INFORMATION VEDRØRENDE DATABEHANDLING I FORBINDELSE MED FACEBOOK-SIDEN

EU-domstolen har den 5. juni 2018 afsagt dom om, at også virksomheder har et medansvar og dermed et fælles ansvar med Facebook for en korrekt håndtering af persondatareglerne. Dagen efter, altså den 6. juni 2018, har Sammenslutningen af tyske tilsynsmyndigheder udstedt en såkaldt beslutning om dette fælles dataansvar. I følge denne er du forpligtet til at informere detaljeret om databehandlingen, der sker på og via Facebook-siden, og særligt hvis, du ikke selv benytter Facebook.

På nuværende tidspunkt har vi desværre ikke yderligere informationer, end de, som Facebook selv stiller til rådighed. Du finder Facebooks datapolitik samt informationer om dine rettigheder som den registrerede her.

YOUTUBE

Ved integration af videoer på vores webside anvender vi udbyderen YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt sendes din IP-adresse allerede ved hentning af en side med indlejrede videoer til YouTube, og der installeres cookies på din computer. Vi har imidlertid integreret vores YouTube-videoer med den udvidede databeskyttelsesfunktion (i det tilfælde kontakter YouTube fortsat tjenesten DoubleClick fra Google. Men personoplysninger analyseres ikke ifølge Googles databeskyttelseserklæring). Derved lagrer YouTube ikke længere oplysninger om de besøgende, medmindre de ser videoen. Når du klikker på videoen, fremsendes din IP-adresse til YouTube, og YouTube underrettes om, at du har set videoen. Hvis du er logget på YouTube, henføres disse oplysninger også til din brugerkonto (det kan du forhindre ved at logge af, inden du henter videoen hos You Tube).

Vi har ikke noget kendskab til og dermed heller ikke nogen indflydelse på YouTubes eventuelle indsamling og brug af dine oplysninger. Yderligere oplysninger findes i YouTubes databeskyttelseserklæring under https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da. For den generelle håndtering af og deaktivering af cookies henviser vi desuden til vores generelle beskrivelse i denne databeskyttelseserklæring.

DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN GENERELLE FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (GDPR):

INDSIGTSRET (ARTIKEL 15 GDPR)

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, om og hvilke personoplysninger, vi har gemt om dig

RET TIL BERIGTIGELSE (ARTIKEL 16 GDPR)

Du har til enhver tid ret til at lade dine oplysninger berigtige, såfremt disse skulle være gemt fejlagtigt hos os.

RET TIL SLETNING AF DINE OPLYSNINGER (ARTIKEL 17 GDPR)

Du har til enhver tid ret til at få personoplysninger om dig selv slettet. Vær i den forbindelse opmærksom på, at undtaget fra en sådan sletning er oplysninger, der er er omfattet af en lovpligtig opbevaringsfrist (som f.eks. regnskabsoplysninger).

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER (ARTIKEL 18 GDPR)

Du har i henhold til artikel 18 i GDPR ret til at kræve behandlingen af dine personoplysninger begrænset, hvis rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du imidlertid har brug for oplysningerne med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller du i henhold til artikel 21 i GDPR gør indsigelse mod behandlingen.

RET TIL DATAPORTABILITET (ARTIKEL 20 GDPR)

Du har til enhver tid ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv.

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE (ARTIKEL 7, STK. 3 GDPR)

Såfremt vi skulle indhente et samtykke til brug af oplysninger om dig, gør vi opmærksom på, at du naturligvis til enhver tid kan trække dette tilbage fremadrettet. I den forbindelse bedes du henvende dig til info@citti.de. Har du yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse bedes du rette henvendelse skriftligt eller online til vores databeskyttelsesrådgiver.

RET TIL INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Såfremt vi behandler dine personoplysninger ud fra en legitim interesse, kan du gøre indsigelse mod behandlingen, art. 21 GDPR. Dette er særligt tilfældet, når behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig. Ved udøvelse af en sådan ret beder vi dig oplyse os om årsagen til, at du ikke ønsker, at vi skal behandle dine personlige oplysninger. I tilfælde af begrundet indsigelse fra din side, prøver vi forholdene og vil enten ophøre med databehandlingen eller tilpasse denne, med mindre der er vægtige legitime grunde til at fortsætte databehandlingen.

RET TIL AT INDGIVE KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du har derudover ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed iht. art. 77 GDPR om vores behandling af dine personlige oplysninger. Du finder i det følgende kontaktoplysningerne til den for os kompetente tilsynsmyndighed. Du kan også henvende dig til din lokale tilsynsmyndighed.

KOMPETENT TILSYNSMYNDIGHED

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
(offentligretlig institution)
Holstenstraße 98
24103 Kiel
mail@datenschutzzentrum.de